Article Index

  Perundangan Pendidikan
 • 1957 - The Education Ordinance, 1957
 • 1961 - Education Act, 1961
 • 1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
 • 1971 - Akta Universiti dan Kolej Universiti
 • 1974 - Akta Politeknik Ungku Omar
 • 1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting
 • 1956 - Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
 • 1960 - Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
 • 1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
 • 1973 - Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajarandan Masyarakat (Laporan Keciciran)
 • 1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
 • 1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
 • 1957 - Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
 • 1970 - Bahasa pengantar darjah 1
 • 1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
 • 1976 - Bahasa pengantar Tingkatan 1
 • 1979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
 • 1980 - Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
 • 1981 - Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains
 • 1982 - Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
 • 1983 - Bahasa pengantar semua kursus di universiti